September 2023 | In de maanden oktober en november brengt VTOM meermaals een bezoek aan voetbalvereniging Oene. In vier avonden word het vrijwillig kader, voornamelijk jeugdtrainers, bijgeschoold in ‘het geven van trainingen’ en ‘coachen van wedstrijden’. Het betreft een verkorte trainerscursus waarbij handvatten worden gegeven om de trainingen optimaal in te regelen en het coachen van wedstrijden te optimaliseren.