Dronten, augustus 2023 | De afgelopen maanden zijn een groot aantal betrokkenen bezig geweest met het vaststellen van een nieuwe structuur, die per heden zijn intrede gaat doen binnen de jeugdafdeling van asv Dronten.
Er is gekozen voor een ‘Technisch Manager Jeugd’, die in grote lijnen het takenpakket overneemt van een Hoofd Opleidingen. Naast het hoofdtrainerschap zal Patrick Posthuma deze functie bekleden binnen de club. Afgelopen seizoen is al gestart met de voetbalacademie o.l.v. Patrick. Dit zal een vervolg gaan krijgen, waaraan zich een groot aantal trainers en vrijwilligers zich al hebben gebonden. Denk o.a. aan de voetbalschool o.l.v. RSVoetbalschool, de groep vrijwillige scouts, maar ook het stukje mentale begeleiding.
Daarnaast zijn er voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw verschillende ‘Technisch Coördinatoren’ aangesteld, die in samenwerking met de huidige coördinatoren het reilen en zeilen binnen de desbetreffende leeftijdscategorie in het oog houden. Zo zullen de aangestelde technisch coördinatoren zich voornamelijk bezighouden met voetbalgerelateerde vraagstukken, waardoor onze huidige groep coördinatoren zich volledig kunnen richten op de zaken die hierachter of -naast afspelen. Op deze manier denken wij een perfecte mix te hebben gevonden om alle lopende zaken die zich in een seizoen zich voordoen op een snelle en juiste wijze aan te kunnen pakken. Denk hierbij ook aan de wensen en behoeftes die naar voren zijn gekomen in de vele gesprekken met vrijwilligers, trainers en leiders.
Deze nieuwe structuur vraagt nieuwe/ andere taken, functies en overlegstructuren. Deze zijn met de betrokkenen gedeeld. Zo vormen de mensen, gerelateerd aan de voetbal(technische)zaken de nieuwe TC jeugd binnen de club. In grote lijnen is onze TC jeugd verantwoordelijk voor de ontwikkeling, alsmede de aansturing en bewaking van de uitvoering van het opleidingsplan en vorming op voetbaltechnisch gebied binnen de vereniging. Zij bewaken de uitvoering van zaken die binnen de TC worden besproken en zijn ondersteunend aan de trainers in de betreffende leeftijdsgroep op voetbaltechnisch gebied.
Het organogram moet daarbij duidelijkheid bieden om te weten waar je met je vraag naar toe kan gaan. Betreft het hier om voetbalzaken, dan kunnen deze worden gesteld bij de huidige (hoofd)trainers, technisch coördinatoren of anders de technisch manager jeugd. Voor alle overige vragen kan er contact worden gezocht met de leiders of coördinatoren binnen de betreffende leeftijdsgroep.
Belangrijkste bijvangsten van deze verandering is om de kwaliteit van onze jeugdopleiding te verhogen, het plezier te behouden (of wellicht te vergroten) en bovenal onze leden van het grootste gemak te voorzien door duidelijkheid te verschaffen.
Voor velen staat het nieuwe voetbalseizoen op het punt van beginnen. Er volgt op korte termijn een uitnodiging om samen het seizoen af te trappen. Samen maken we de club!
Via deze weg wens ik eenieder alvast enorm veel (voetbal)plezier toe!
Met sportieve groet,
Patrick Posthuma
Hoofdtrainer & Technisch Manager Jeugd asv Dronten
Bron: asvdronten.nl